காக்கா

0
(0)

பாட்டியிடமிருந்து திருடிவந்த வடையை,

வானம் நீர்தெளித்த வாழையில்

வைத்துச் சாப்பிட்டது ஒரு காகம்

மரத்திலேயே எச்சில் ஆனது 

அந்த இலை.

 

இந்த படைப்பை மதிப்பிட விரும்புகிறீர்களா?

Click on a star to rate it!

Average! 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

error: Content is protected !!