காதல் : எண்பது கவிதை

0
(0)

ஆறு விநாடிகளுக்கு 

ஒரு முறை 

கண் சிமிட்டணுமாம் 

நீ 

எதிரே இருந்தால் 

அறுபது வினாடிகள் ஆகிறது! 

இந்த படைப்பை மதிப்பிட விரும்புகிறீர்களா?

Click on a star to rate it!

Average! 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

error: Content is protected !!