ஹைக்கூ

0
(0)

ஒரு குரல் என்ன செய்யும்?

தூர தேசமானாலும் துரத்தி அலைய சொல்லும்!
வார்த்தைகளை மழுங்கடித்து கூர்வாள்வீசி கொல்லும்!
அந்தகார பொழுதிலும் ரீங்காரமிட்டு
செல்லும்!
பிணக்கு கொள்ளும்போதெல்லாம்
மௌனம் கொண்டு வெல்லும்…

இந்த படைப்பை மதிப்பிட விரும்புகிறீர்களா?

Click on a star to rate it!

Average! 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

2 comments

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

error: Content is protected !!