தாய்மொழி

5
(1)

கொக்கரிக்கவில்லை கோழி

கூவவில்லை சேவல்

ஓடவில்லை ஆறு

ஓடையில் இல்லை நீரு

இதை அழித்தது யாரு

கொஞ்சம் எண்ணி நீயும் பாரு

 

பாரம்பரியம் கட்டிக்காத்தது அந்தக்காலம்

பாரும் போற்றியது சங்க காலம்

பாவங்கள் தொடருது கலிகாலம்

பாழாய்ப் போகுமா தற்காலம்

 

எல்லாம் தொலைஞ்சுப் போகுமா?

என் தாய்மொழியும் பண்பாடும் மறையுமா?

செயற்கை அரிதாரம் பூசுமா!

இயற்கை தன்னிலை இழக்குமா?

 

கொக்கரிக்கவில்லை கோழி

கூவவில்லை சேவல்

ஓடவில்லை ஆறு

ஓடையில் இல்லை நீரு

இதை அழித்தது யாரு

கொஞ்சம் எண்ணி நீயும் பாரு

 

என் பிள்ளை என் பெயர் சொல்லும்மா 

எந்தாய்நாட்டில் தாய்மொழி தழைக்குமா?

 

தாய்க்கு இணையான தெய்வமில்ல

தாய்மொழிக்கு ஈடான மொழியுமில்ல

உடைமை போனால் பரவாயில்ல

உன் தாய்மொழி அழிந்தால்

வாழ வழியேயில்ல

 

அன்னை தந்தையின் அன்பால் பிறந்தோம்

அன்னைத் தமிழால் அழகாய்

வளர்ந்தோம்

அறுசுவையை உண்டு மகிழ்ந்தோம்

அறத்தைத் தினமும் போற்றிப் புகழ்ந்தோம்

உறவு சூழக் கூடி வாழ்ந்தோம்

உண்மைக்காக உயிரை இழந்தோம்

இன்று சுயநலத்திற்காக உண்மையைக் கொன்றோம்

 

கொக்கரிக்கவில்லை கோழி

கூவவில்லை சேவல்

ஓடவில்லை ஆறு

ஓடையில் இல்லை நீரு

இதை அழித்தது யாரு

கொஞ்சம் எண்ணி நீயும் பாரு

 

#சரவிபி_ரோசிசந்திரா

இந்த படைப்பை மதிப்பிட விரும்புகிறீர்களா?

Click on a star to rate it!

Average! 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

4 comments

  1. vorbelutr ioperbir - Reply

    Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

error: Content is protected !!