குறியீட்டு காதல் …

0
(0)

முற்றுப்புள்ளியாய்(.) முடிய இருந்த
என் வாழ்க்கை , காற்புள்ளியானது (,)
உனை கண்டதும் …

அரைப்புள்ளி(;) , முக்காற்ப்புள்ளி(:) என
வளர்ந்த காதல் மேற்கோள்ப்புள்ளியாய்(‘)
மேன்மைப்பெறும் என இருந்தேன் …

அடைப்புக்குறியாய்() எனை காப்பாய்
என்ற என் நினைவு நீ போட்ட
சதவிகிதக்குறியால்(%) சிதைந்துப்போனது …

முன்னோக்கிய சாய்வு குறியாய்()
உன் பால் ஆட்பட்ட மனது
பின்னோக்கிய சாய்வு குறியாய்(/) ஆனது
நீ என்னிடம் இருந்து விலகிப்போனதும் …

அடிக்கோடிட்டு ( _ )நீ சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாம்
பெருக்கல் குறியாய்(*) என்னை குழைத்து
வாழ்வின் இன்பத்தை வகுத்தல்(/) குறியாய்
வட்டி வதைத்தது …

ஆச்சரியக்குறியாய்(!) மாறிடும் என் வாழ்வு
என்றிருந்த என்வாழ்வு ஏனோ இன்று
கேள்விக்குறியானது (?) உன்னாலே …

இவன்
மகேஸ்வரன் கோவிந்தன் – மகோ
+91-98438-12650
கோவை-35

இந்த படைப்பை மதிப்பிட விரும்புகிறீர்களா?

Click on a star to rate it!

Average! 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

error: Content is protected !!