காதல் இதயம்…

0
(0)

வெற்று தாளுக்கும்

கரு மை எழுத்திற்குமான

இடைவெளியாய் நீள்கிறது

எங்கள் காதல் பயணம்…….

அவளின் நினைவுகளே

வண்ணம் தருகிறது

கேட்பாரற்று கிடக்கும்

என் காதல் இதயத்திற்கு…..

இந்த படைப்பை மதிப்பிட விரும்புகிறீர்களா?

Click on a star to rate it!

Average! 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

error: Content is protected !!