கல்யாணப்பரிசு

0
(0)

காதலித்த காதலி பரிசாக
காதலித்து கல்யாணம் செய்பவனுக்கு…

வாழ்க்கை பரிசாக
வாஞ்சையாய் மனையாள் வாய்த்தவனுக்கு…

இணையே பரிசாக
நல்ல துணையாய் மனைவி பெற்றவனுக்கு…

வரதட்சணை பரிசாக
வாழ வக்கில்லாத மணமகனுக்கு …

வாலிபம் பரிசாக
வாளிப்பான வாழ்க்கை கிடைத்தவனுக்கு …

வருத்தங்கள் பரிசாக
வன்சொல்லும் வாழ்க்கைத்துணை வாய்தவனுக்கு …

கல்யாணமே பரிசாக
காலம் கடந்து காத்துயிருப்பவனுக்கும் ,
முற்றி முதிர்கன்னியாய் முடி நிரைத்தவளுக்கும்,
கைம்பெண்ணாய் காலத்தை தொலைத்தவளுக்கும்…

ஆம் கல்யாணம் என்பதே பரிசு தான்
எதிர்பார்ப்பில் ஏமாற்றம் கொள்ளும் ஏனைய மக்களுக்கு …

இவன்
மகேஸ்வரன் கோவிந்தன் – மகோ
+91-98438-12650
கோவை-35

இந்த படைப்பை மதிப்பிட விரும்புகிறீர்களா?

Click on a star to rate it!

Average! 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

error: Content is protected !!