ஒரு வயது அல்லது ஒரே வயது

5
(1)

ஒரு வயது அல்லது ஒரே வயது
——————————————————

*தந்தையும் மகனும் இருக்கும் வீட்டில்
  தந்தைக்கு தந்தை வயது
  மகனுக்கு மகன் வயது

*தாத்தாவும் பேரனும் இருக்கும் வீட்டில்
  தாத்தாவுக்கு பேரன் வயது
  பேரனுக்கு தாத்தா வயது

*தாயும் மகளும் இருக்கும் வீட்டில்
  தாய்க்கு மாமியார் வயது
  மகளுக்கு மாமனார் வயது

*பாட்டியும் பேத்தியும் இருக்கும் வீட்டில்
  பாட்டிக்கு பாட்டி வயது
  பேத்திக்கோ பூட்டி வயது

இந்த படைப்பை மதிப்பிட விரும்புகிறீர்களா?

Click on a star to rate it!

Average! 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

error: Content is protected !!