எங்களை பற்றி

வலஞ்சுழி ஒரு கதை சொல்லும் களம், இங்கே உங்கள் படைப்புகளை (கதை, கவிதை, கட்டுரை, தொடர் போன்றவற்றை இலவசமாக வெளியிடலாம், வாசிக்கலாம்
எங்களின் நோக்கம் எழுத்தாளர்களையும் வாசிப்பாளர்களையும் உருவாக்க வேண்டும் என்பதே ஆகும்.

Contact Us

error: Content is protected !!