அ முதல் ஃ வரை வாழ்க்கை

0
(0)

ன்பு அதை அனைவருக்கும் ,
சையாய் அளிக்க ,
ன்பம் பெருகும் …

கை கொண்டு இருகரம் உயர்த்தி ,
யிர் காக்க
ர் புகழும் …

டுத்த ஜென்மம் அதில் எக்குறையுமின்றி,
ற்றம் கொள்ள ,
யமின்றி அன்பு கொள் …

ருவர் இடத்திலும் பகைமை
ங்காது , ஒட்டி வாழ்ந்து ,
ஒளவியம் பேசாதிரு…

 ஐ போல் பிரிந்தின்றி ஒற்றுமையாய் ,
ஒன்று கூடி வாழ்ந்திட ,
வாழ்வு வளமாகிடும் ….

 

இவன்

மகேஸ்வரன் கோவிந்தன் – மகோ

+91-9843812650

கோவை-35

இந்த படைப்பை மதிப்பிட விரும்புகிறீர்களா?

Click on a star to rate it!

Average! 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

error: Content is protected !!