அப்பா

0
(0)

உன் அன்பில் நான் இருந்த நாட்கள் கனவு என்று ஆகிவிட்டது……..

கனவு என்று ஆகிவிடதா என்று நான் நினைக்கும் அந்த ஒரு நாள் மட்டும் தினமும் என் நினைவில் நிற்கிறது……….

“அது நீங்கள் எங்களை விட்டு நீங்கி சென்ற நாள்” 

இந்த படைப்பை மதிப்பிட விரும்புகிறீர்களா?

Click on a star to rate it!

Average! 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

15 comments

 1. Unlock_xjOr - Reply

  Use Self-Hypnosis to Restore Your Nervous System and Unlock Inner Peace
  mindfulness and relaxation [url=https://www.youtu.be/i3pdwnkjwng/]emotional balance[/url].

 2. Hoztovary_xwml - Reply

  Большой выбор хозтоваров для домашнего использования оптом
  хозтовары от производителя оптом [url=http://hoztovaropt.ru/]http://hoztovaropt.ru/[/url].

 3. Proizvodit_qken - Reply

  Только качественная полиэтиленовая продукция от производителя
  картонная упаковка производство [url=http://proizvoditel-polietilenovoj-produkcii.ru/]http://proizvoditel-polietilenovoj-produkcii.ru/[/url].

 4. polietilen_hnOr - Reply

  Никогда не вздумай заказывать полиэтиленовые мешки где-то еще
  упаковка мешки полиэтиленовые [url=http://meshki-polietilenovye1.ru/]http://meshki-polietilenovye1.ru/[/url].

 5. Streychopt_rbSr - Reply

  Качественная пленка по выгодной цене
  стрейч пленка оптом купить [url=http://streych-plenka-optom.ru/]http://streych-plenka-optom.ru/[/url].

 6. polietilen_ckOr - Reply

  Продажа полиэтиленовых мешков
  пакеты мешки полиэтиленовые [url=http://meshki-polietilenovye1.ru/]http://meshki-polietilenovye1.ru/[/url].

 7. Alarr_gyen - Reply

  Классная полиэтиленовая продукция от нашего производителя
  упаковка производитель [url=http://proizvoditel-polietilenovoj-produkcii.ru/]http://proizvoditel-polietilenovoj-produkcii.ru/[/url].

 8. Bahily1_pnpl - Reply

  Лучшие бахилы из кожи
  купить бахилы оптом цена [url=http://bahily-optomm.ru/]http://bahily-optomm.ru/[/url].

 9. Xinah_duSr - Reply

  Приобретайте стрейч пленку выгоднее
  стрейч пленка оптом цена [url=http://streych-plenka-msk1.ru/]http://streych-plenka-msk1.ru/[/url].

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

error: Content is protected !!